As Seen on The Knot
top of page

FAQ

Èske ou ka kreye yon ti anviwònman entim nan lokal ou a?

Antre repons kesyon ou an isit la. Fè atansyon ak repons ou, ekri klèman, epi konsidere ajoute egzanp. Sa ka ede vizitè ou yo jwenn èd yo bezwen byen vit ak fasil.

Nou mande restriksyon dyetetik strik pou meni nou an. Èske w ap toujou kapab founi maryaj nou an?

Antre repons kesyon ou an isit la. Fè atansyon ak repons ou, ekri klèman, epi konsidere ajoute egzanp. Sa ka ede vizitè ou yo jwenn èd yo bezwen byen vit ak fasil.

Konbyen li koute anboche yon machann atravè ou?

Antre repons kesyon ou an isit la. Fè atansyon ak repons ou, ekri klèman, epi konsidere ajoute egzanp. Sa ka ede vizitè ou yo jwenn èd yo bezwen byen vit ak fasil.

FAQs: FAQ
bottom of page
TheKnot.com